Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bellissimo.cz. (prodejce), , jehož provozovatelem je firma TROSHA S.R.O IČO 07630913, se sídlem Hakenova 920/1, 19600, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135075.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (kupující) uzavírá s firmou TROSHA S.R.O IČO 07630913 (viz výše), tj. prodávajícím, a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 

Práva a povinnosti prodejce

 

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a objednané zboží odeslat na adresu uvedenou v této objednávce do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud zadaná doručovací adresa zjevně neexistuje. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka, případně jej bude pro ověření adresy kontaktovat telefonicky.

V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Vyhrazujeme si právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění; nelze ale měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách.

Zboží bude vyexpedováno co nejrychleji.

V detailu výrobku je vždy udáno, zda je zboží na skladě.

Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.out-more.com , a neposkytne je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Na písemnou žádost kupujícího je prodejce povinen údaje o kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží , prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout, nebo požadovat platbu předem, resp. osobní odběr.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 

Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Pokud zákazník nepřevezme zboží, které si v e-shopu objednal na dobírku, budeme požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (balné, doprava) ve výši 150 Kč a manipulační poplatek (smluvní pokutu) ve výši 100 Kč. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Podle § 53, odst. 7, Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání a opotřebení a v původním obalu vrátit v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a kontrole vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi částku odpovídající ceně vráceného zboží, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53, odst. 10).

Podle § 53, odst. 8a) kupující nemůže odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejím plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí zboží. Kupující taktéž nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, jenž je upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Zašlete nám písemnou zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy. Zde musí být uvedeno jméno a adresa kupujícího, datum nákupu a specifikace vráceného zboží.

Pro kladné vyřízení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být dodrženy tyto náležitosti: Zboží musí být vráceno v nepoškozeném originálním obalu, musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků, musí být nepoškozené, nesmí být použité, a musí být k němu přiložen originální doklad o koupi.

Zboží musí kupující vrátit doporučeně na adresu prodejce (nikoliv na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zašleme kupujícímu poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží kupujícímu vrátíme na náklady kupujícího.

 

Objednávka zboží

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.out-more.com

jsou závazné a nevyžadují žádná další potvrzení (např. e-mailem). Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

Místem dodání zboží je adresa, jež kupující uvedl v objednávce. V případě změny údajů v objednávce, které mají vliv na vlastní dodávku zboží, je nutné tyto změny co nejdřív sdělit prodávajícímu. V sdělení kupující uvede identifikační údaje původní objednávky (číslo objednávky, druh zboží) a požadovanou změnu.